TU nájdete bližšie informácie k novému nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 pre ochranu fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré vstupuje do platnosti od 25. mája 2018.