Cenník (virtuálna kancelária)

Sídlo

€ 50 /mesačne

Poskytujeme registračné sídlo pre novovznikajúce či existujúce spoločnosti na prestížnej adrese v Žiline, a to v súlade s platnými legislatívnymi podmienkami v Slovenskej republike.

 

 

Príjem a úschova doručených písomností

bezplatne

Písomnosti a iná pošta doručená na adresu Vašej spoločnosti Slovenskou poštou, resp. kuriérskou spoločnosťou, bude diskrétne prijatá a následne distribuovaná podľa Vašich požiadaviek.

 

 

Prístup k doručenej pošte elektronicky

bezplatne

Náhľad k doručenej pošte cez internetovú stránku. Môžete si tak skontrolovať, či vám prišla pošta a jej odosielateľa.

 

 

Úschova písomností v trezore

 

Doposielanie písomností

€ 10 /mesačne

 

 € 10 /mesačne

Písomnosti a inú poštu doručenú na adresu Vašej spoločnosti prepošleme vami určeným spôsobom a vo vami určenom intervale na vami určené miesto.¹
Notifikácia o prijatí písomností:
Telefonicky, faxom, e-mailom, SMS € 0,50 /odkaz

 

 

Pridelené telefónne číslo

€ 20 /mesačne

Poskytneme vašej spoločnosti vlastné telefónne číslo, príp. viac čísel.

 

 

Preberanie hovorov asistentkou

€ 20 /mesačne

Asistentka vybavuje telefonáty vo vašom mene a na základe vašich inštrukcií preberá a doručuje vám určené odkazy.

 

 

Hlasová schránka

bezplatne

Do hlasovej elektronickej schránky budú prepájané prichádzajúce hovory určené pre Vás.

 

 

Preposielanie e-mailom

€ 10 /mesačne

Obsah prichádzajúcich hovorov Vám bude doposielaný pomocou e-mailu
Notifikácia o prijatí hovoru/odkazu € 0,50 /odkaz

 

 

Vlastné faxové číslo

€ 15 /mesačne

Poskytneme vašej spoločnosti vlastné faxové číslo, ktoré môžete využívať pre príjem vašich faxov.

 

 

Príjem faxov, ich úschova

 

Doposielanie faxov

bezplatne

 

€ 10 /mesačne

Faxy prijaté na pridelené faxové číslo prepošleme vami určeným spôsobom vo vami určenom intervale na vami určené miesto.²
Notifikácia o prijatí faxu:

Telefonicky, faxom, e-mailom € 0,50 /odkaz
O prijatých faxoch na vaše telefónne číslo vás informujeme spôsobom vami určeným.

 

 

Prenájom zasadacích priestorov 

 

 

Prenájom zasadačky s kapacitou do 6 osôb  

 

Prenájom zasadačky s kapacitou do 15 osôb

€ 20 /hodina

 

€ 20 /hodina

Poskytujeme možnosť prenajatia reprezentatívnych priestorov v centre Žiliny v budove novostavby pre účely obchodných stretnutí. K dispozícii je reprezentatívne vybavená zasadačka, flipchart, wifi pripojenie na internet, resp. vybavenie na základe požiadavky klienta.

 

 

Administratívna podpora (1 osoba)

€ 20 /hodina

K dispozícii je asistentka, ktorá v súlade s business etiketou privíta a uvedie vašu návštevu a pomôže vám pri bežnom spracovaní dokumentov a pri bežných administratívnych prácach /strojopis, scanovanie, kopírovanie, odosielanie faxov, skartovanie, vybavovanie telefonátov, objednávanie taxislužby, ubytovania a pod../.
V prípade záujmu možnosť občerstvenia podľa vami vopred uvedených požiadaviek. Bežná spotreba kávy a minerálky gratis.

Táto služba je vhodná v prípade potreby administratívneho spracovania dokumentov písomností, listov a ostatnej bežnej korešpondencie.

 

 

Webhosting a tvorba webstránok

dohodou

K dispozícii sú rôzne varianty webhostingu dohodou. Webstránku vytvoríme podľa želania klienta. Cena bude stanovená dohodou. K dispozícii sú hotové a funkčné webstránky a k nim aj hotové kalkulácie. Cena je vždy stanovená dopredu na základe náročnosti prezentácie.

 

 

Uvedené poplatky sú paušálne a budú klientovi fakturované mesačne/ročne, v závislosti od fakturovanej sumy.
K výslednej čiastke je potrebné pripočítať aktivačný poplatok, ktorý je jednorazový vo výške € 100.
Poskytované služby sú splatné vopred na základe vystavenej faktúry.
Uvedené ceny sú bez DPH.