Zrušenie spoločnosti, firmy a vymazanie z obchodného registra

 

 

Akcia - k službe Výmaz spoločnosti ponúkame služby založenia novej spoločnosti zadarmo! Pre viac info nás kontaktujte.

 

Ukončujem podnikanie a potrebujem zrušiť svoju firmu

 

Zrušenie spoločnosti (či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov) nie je práve najpríjemnejším procesom a zároveň patrí medzi administratívne zložité úkony. Bez ohľadu na to, či vás k zrušeniu viedli finančné dôvody alebo nezhody so spoločníkmi, musíte pri zrušení spoločnosti postupovať precízne. Zároveň je potrebné držať sa legislatívy, pretože nezákonné zrušenie firmy a jej výmaz z obchodného registra môžu mať za následok obvinenie z trestného činu poškodzovania veriteľa a pod.   Zrušenie spoločnosti nie je len ukončenie podnikania. Spoločnosť je treba v niektorých prípadoch ukončiť likvidáciou a zároveň ju vymazať z obchodného registra. Ide o pomerne dlhý a náročný proces. Ak si však necháte poradiť od odborníkov, získate istotu, že zrušenie firmy dovediete do konca a úspešne. Vyhnete sa nelegálnemu a neetickému konaniu a zrušenie bude postupovať v súlade s platnou legislatívou.

 

 

Prenechajte zrušenie spoločnosti na nás a ušetríte!

 

Spoločnosť WFG firemný servis vám pomôže zbaviť sa nepotrebnej alebo neprosperujúcej firmy rýchlo a ľahko. Zároveň vám vieme pomôcť so založením novej firmy, pripravíme vám všetky potrebné dokumenty pre výmaz firmy z obchodného registra a to pri všetkých typoch spoločností a kdekoľvek na Slovensku. Aké služby u nás ešte nájdete?

 

  • Likvidáciu spoločnosti (podniku) alebo zrušenie spoločnosti bez likvidácie.
  • Zrušenie spoločnosti s ručením obmedzeným, zrušenie akciovej spoločnosti a ďalších typov obchodných spoločností (v.o.s, k.s., ...) kdekoľvek na Slovensku.
  • Zrušenie firmy "ex offo" - súdnou cestou.
  • Výmaz firmy (spoločnosti) z obchodného registra.

 

 

A) Zrušenie s.r.o. alebo a.s.

 

  • Spoločnosť zanikne ku dňu výmazu z obchodného registra, ktorému však predchádza zrušenie danej firmy. V prípade, že firma nemá žiadny majetok, je možné zrušiť ju bez likvidácie, to znamená dobrovoľne. Takto zrušená spoločnosť sa môže spojiť s inou, prípadne je možné ju rozdeliť.
  • Poradíme vám, či je pre vás výhodnejšie zrušenie firmy, alebo jej rozdelenie či zlúčenie s inou spoločnosťou.

 

 

B) Likvidácia spoločnosti (zrušenie firmy likvidáciou)

 

  • Najelegantnejší spôsob, ako ukončiť svoje podnikanie je zrušenie firmy likvidáciou. Spoločnosť zapísaná v obchodnom alebo v inom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra. Pred zánikom sa vyžaduje likvidácia, ak majetok spoločnosti nenadobúda právny nástupca. Likvidácia je teda možná vtedy, keď má spoločnosť uhradené všetky záväzky a jej majetok je potrebné rozdeliť medzi spoločníkov. Po rozdelení majetku môže dať likvidátor návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra. Likvidátorom môže byť aj konateľ spoločnosti, ktorému poskytneme bezplatné poradenstvo počas celého priebehu likvidácie.
  • V rámci likvidácie vedieme celý proces ukončovania podnikania, pripravíme potrebné dokumenty, ktoré sú v súlade s právnou legislatívou a odkonzultujeme každý krok.

 

 

C) Zrušenie spoločnosti spôsobom "ex offo"

 

  • Realizuje sa tak, že o ukončení podnikania rozhodne súd, ktorý vydá aj patričné rozhodnutie. Nevyžaduje sa žiadna priama aktivita rušenej spoločnosti. Pre zrušenie subjektu z moci úradnej musia byť splnené niektoré z nižšie uvedených podmienok:

 

a) v príslušnom kalendárnom roku sa nesmelo konať valné zhromaždenie, alebo neboli v čase dlhšom ako tri mesiace ustanovené orgány spoločnosti,
b) spoločnosť stratila oprávnenie na podnikanie,
c) predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti zanikli,
d) spoločnosť porušila povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa príslušného zákona,
e) spoločnosť porušuje povinnosť vykonávať určité činnosti pomocou fyzických osôb, ktoré majú odborné predpoklady, licencie, alebo iné zručnosti vyžadované zákonom,
f) spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
g) spoločnosť nespĺňa podmienku aktívneho platného právneho vzťahu k sídlu (napríklad jej bola ukončená nájomná zmluva a spoločnosť nemá k svojej adrese zapísanej v obchodnom registri už žiadny iný právny vzťah),
h) uplynul čas, na ktorý bola spoločnosť založená.

 

  • Pri zrušení spoločnosti "ex offo" zabezpečíme vystavenie všetkých potrebných dokumentov ako aj návrhu na zrušenie firmy. Zrušenie podnikateľskej činnosti dovedieme rýchlo do zdarného konca.

 

 

Ak vaša firma neprosperuje, ak si chcete založiť novú prípadne sa tej pôvodnej potrebujete rýchlo zbaviť, kontaktujte nás!

 

Hľadáte nasledujúce služby? Kliknite a prečítajte si o nich viac!

 

 

Založenie s.r.o

 

Zmeny v OR

 

Firmy na predaj

 

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme!
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón:
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia