Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

 

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra

 

 

Od 1.11. 2018 musí každá novozaložená právnická osoba do obchodného registra uviesť údaj o svojom konečnom užívateľovi výhod. Ide o povinnosť zavedenú v súvislosti s prijatím novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti. Konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu a každá  fyzická osoba, v prospech ktorej uvedené subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

 

Údaje o konečných užívateľoch výhod nie sú zverejňované. Všetky právnické osoby, ktoré boli založené do účinnosti tohto zákona, t. j. do 31.10.2018, sú povinné splniť si túto povinnosť pod sankciou pokuty najneskôr do 31.12.2019.

 

 

   

Novozaložené spoločnosti, ktoré sú do obchodného registra zapisované od 01.11.2018, musia konečného užívateľa výhod zapisovať už pri prvozápise spoločnosti do obchodného registra. Zverte zápis konečných užívateľov výhod do našich rúk a o všetko sa postaráme.

 

 


Chcem zapísať konečného užívateľa výhod

 

 

[legal disclaimer]

Poskytovateľ služby neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, v súvislosti s poskytovaním podnikateľského poradenstva. Poskytovateľ služieb poskytuje služby v rozsahu voľných živností. Táto webstránka sa nezaoberá poskytovaním právnych rád, ani právnych služieb a teda nemôžu byť za také považované.

Klientom, ktorí majú záujem o právne služby, vieme zabezpečiť poskytnutie právnej služby od advokáta. Formuláre, ktoré poskytovateľ služby používa, sú verejne dostupné na stránke ministerstva spravodlivosti SR. Poskytovateľ služby nie je oprávnený zastupovať klientov v súdnom konaní, ale len vyplní elektronický formulár, ktorý následne odošle kvalifikovane elektronicky podpísaný na príslušný obchodný register.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia