Politická strana

(nadpis sa zmeni automaticky)

Chcem založiť politickú stranu

Politická strana (PS) je právnická osoba (PO), ktorá sa zapisuje do registra politických strán a politických hnutí, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR (MVSR). Je to verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapísaných údajov a údaje týkajúce sa zrušenia a zániku strany.

 

 • Do vzniku PS koná v jej veciach prípravný výbor politickej strany.
 • PS nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovať Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy.
 • PO vzniká dňom zápisu strany do registra politických strán a politických hnutí.
 • Návrh podáva prípravný výbor MV SR.
 • Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.
 • V návrhu musia byť uvedené mená, priezviská, RČ, adresy trvalých pobytov všetkých členov prípravného výboru a kto je splnomocnencom.
 

K návrhu musí byť priložené:

 • Zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla (min. 10 tis. občanov – meno, priezvisko, trvalý pobyt, OP),
 • stanovy strany v 2 vyhotoveniach,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku,
 • vyhlásenie o adrese sídla strany.

 

 

 

 

Priebeh konania o registrácii

 • Začína sa dňom, keď bol MVSR doručený návrh,
 • MVSR stranu zaregistruje do 15 dní od začatia konania, ak návrh  nemá nedostatky, alebo ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany,
 • ak má návrh alebo iné doklady nedostatky, MVSR najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi písomné upozornenie, v ktorom uvedie všetky nedostatky a vyzve ho, aby ich odstránil v určenej lehote s poučením, že inak konanie zastaví, do tejto doby sa konanie prerušuje,

 

 
 • MVSR do 15 dní od začatia konania odmietne registráciu strany, ak napr. prípravný výbor, členovia nespĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, alebo ak sídlo strany nie je v SR, alebo ak stanovy strany sú v rozpore so zákonom a pod. – rozhodnutie o odmietnutí sa doručuje splnomocnencovi do vlastných rúk (nie je možné podať rozklad, možno ho iba preskúmať súdom a to žalobou na NS SR).

 

 

 

 
 
 
 

Zriaďte si k politickej strane aj virtuálnu kanceláriu

  Chcem virtuálne sídlo
 
 
 

 

 

 

 

Nechajte založenie politickej strany na nás

 

 

 

Servisné služby na celý rok!

K vybranej službe od WFG firemný servis ponúkame balík servisných služieb na obdobie 12 mesiacov za bezkonkurenčnú cenu.

 

 

 

Šetríme váš čas, pretože všetko vybavujeme my.

Všetky potrebné úrady a doklady vybavíme za vás, takže sa môžete v pokoji venovať svojmu podnikaniu.

 

 

 

Istota správnosti všetkých úkonov.

V rámci služby pre vás všetky potrebné doklady vypracuje spolupracujúci advokát, takže máte istotu, že dokumenty sú z právneho hľadiska v poriadku.

 

 

 

 

Finančná istota a šetrenie financií zároveň.

Klienti majú finančnú istotu – ceny za založenie sú dohodnuté dopredu.

 

 

 

Zaplatíte menej, než pri individuálnom zakladaní politickej strany.

Prax v tejto oblasti, dobré vzťahy a naše postavenie vám zaručia, že konečná suma všetkých výdavkov spojená so založením politickej strany bude nižšia, než keby ste si ju zakladali vy sami.

 

 

 

Všetko ide rýchlo a spoľahlivo.

Poskytujeme istotu rýchleho spracovania a vybavenia

 

 

 

 

Služby v rámci
celej SR.

Či ste z východu alebo zo západu Slovenska, vieme sa s vami skontaktovať a poskytnúť vám komfortné služby kdekoľvek a kedykoľvek.

 

 

Ďalšie výhodné služby pre
našich klientov.

Vieme vám sprostredkovať spoľahlivú účtovnú spoločnosť a pri využití ďalších našich služieb poskytujeme klientom zľavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politickú stranu založíme za vás a vy získate aj bonusy

 

Bezplatné podnikateľské poradenstvo
počas celého procesu založenia politickej strany.

Administratívne spracovanie všetkých podkladov potrebných pre založenie politickej strany
(návrh na registráciu, základný dokument zakladajúcej politickej strany - štatút, stanovy).

Úhrada správneho poplatku.

 

Bezplatné poradenstvo pri výbere
iného podnikateľského oprávnenia.

Vystavenie faktúry,
ktorú môžete zahrnúť do nákladov práve vytvorenej politickej strany.

Prevzatie zaregistrovaných stanov
prevzatie vyhotovenia stanov s vyznačeným dátumom a číslom registrácie strany

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Som v časovej tiesni, chcem už pripravenú, riadne založenú a registrovanú, hotovú s.r.o.

  Chcem ready-made firmu
 
 
 

[legal disclaimer]

Poskytovateľ služby neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, v súvislosti s poskytovaním podnikateľského poradenstva. Poskytovateľ služieb poskytuje služby v rozsahu voľných živností. Táto webstránka sa nezaoberá poskytovaním právnych rád, ani právnych služieb a teda nemôžu byť za také považované.

Klientom, ktorí majú záujem o právne služby, vieme zabezpečiť poskytnutie právnej služby od advokáta. Formuláre, ktoré poskytovateľ služby používa, sú verejne dostupné na stránke ministerstva spravodlivosti SR. Poskytovateľ služby nie je oprávnený zastupovať klientov v súdnom konaní, ale len vyplní elektronický formulár, ktorý následne odošle kvalifikovane elektronicky podpísaný na príslušný obchodný register.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia