Politická strana

(nadpis sa zmeni automaticky)
Založenie politickej strany vyžaduje právne skúsenosti a hlavne čas. Šetrite ten váš. Zverte založenie na nás.

Chcem založiť politickú stranu

Politická strana (PS) je právnická osoba (PO), ktorá sa zapisuje do registra politických strán a politických hnutí, ktorý vedie Ministerstvo vnútra SR. Je to verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapísaných údajov a údaje týkajúce sa zrušenia a zániku strany.

 

 • Do vzniku PS koná v jej veciach prípravný výbor politickej strany.
 • PS nesmie svojimi stanovami, svojím programom alebo činnosťou porušovať Ústavu SR, zákony a medzinárodné zmluvy.
 • PO vzniká dňom zápisu strany do registra politických strán a politických hnutí.
 • Návrh podáva prípravný výbor MV SR.
 • Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.
 • V návrhu musia byť uvedené mená, priezviská, RČ, adresy trvalých pobytov všetkých členov prípravného výboru a kto je splnomocnencom.
 

K návrhu musí byť priložené:

 • Zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla (min. 10 tis. občanov – meno, priezvisko, trvalý pobyt, OP),
 • stanovy strany v 2 vyhotoveniach,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku,
 • vyhlásenie o adrese sídla strany.

 

 

 

 

Priebeh konania o registrácii

 • Začína sa dňom, keď bol Ministerstvu vnútra doručený návrh,
 • MV stranu zaregistruje do 15 dní od začatia konania, ak návrh  nemá nedostatky, alebo ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany,
 • ak má návrh alebo iné doklady nedostatky, MV najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi písomné upozornenie, v ktorom uvedie všetky nedostatky a vyzve ho, aby ich odstránil v určenej lehote s poučením, že inak konanie zastaví, do tejto doby sa konanie prerušuje,

 

 
 • MV do 15 dní od začatia konania odmietne registráciu strany, ak napr. prípravný výbor, členovia nespĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, alebo ak sídlo strany nie je v SR, alebo ak stanovy strany sú v rozpore so zákonom a pod. – rozhodnutie o odmietnutí sa doručuje splnomocnencovi do vlastných rúk (nie je možné podať rozklad, možno ho iba preskúmať súdom a to žalobou na NS SR).

 

 

 

 
 
 
 

Zriaďte si k politickej strane aj virtuálnu kanceláriu

  Chcem virtuálne sídlo
 
 
 

 

 

 

 

Nechajte založenie politickej strany na nás

 

 

 

Servisné služby na celý rok!

K vybranej službe od WFG firemný servis ponúkame balík servisných služieb na obdobie 12 mesiacov za bezkonkurenčnú cenu.

 

 

 

Šetríme váš čas, pretože všetko vybavujeme my.

Všetky potrebné úrady a doklady vybavíme za vás, takže sa môžete v pokoji venovať svojmu podnikaniu.

 

 

 

Istota správnosti všetkých úkonov.

V rámci služby pre vás všetky potrebné doklady vypracuje špecializovaný právnik s praxou v odbore, takže máte istotu, že dokumenty sú z právneho hľadiska v poriadku.

 

 

 

 

Finančná istota a šetrenie financií zároveň.

Klienti majú finančnú istotu – ceny za založenie sú dohodnuté dopredu.

 

 

 

Zaplatíte menej, než pri individuálnom zakladaní politickej strany.

Prax v tejto oblasti, dobré vzťahy a naše postavenie vám zaručia, že konečná suma všetkých výdavkov spojená so založením politickej strany bude nižšia, než keby ste si ju zakladali vy sami.

 

 

 

Všetko ide rýchlo a spoľahlivo.

Poskytujeme istotu rýchleho spracovania a vybavenia

 

 

 

 

Služby v rámci
celej SR.

Či ste z východu alebo zo západu Slovenska, vieme sa s vami skontaktovať a poskytnúť vám komfortné služby kdekoľvek a kedykoľvek.

 

 

Ďalšie výhodné služby pre
našich klientov.

Vieme vám sprostredkovať spoľahlivú účtovnú spoločnosť a pri využití ďalších našich služieb poskytujeme klientom zľavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politickú stranu založíme za vás a vy získate aj bonusy

 

Bezplatné právne poradenstvo
počas celého procesu založenia politickej strany.

Spracovanie všetkých podkladov potrebných pre založenie politickej strany
(návrh na registráciu, základný dokument zakladajúcej politickej strany - štatút, stanovy).

Úhrada správneho poplatku.

Prevzatie zaregitrovaných stanov
prevzatie vyhotovenia stanov s vyznačeným dátumom a číslom registrácie strany

 

Bezplatné poradenstvo pri výbere
iného podnikateľského oprávnenia.

Registrácia subjektu
na príslušnom daňovom úrade.

Vystavenie faktúry,
ktorú môžete zahrnúť do nákladov práve vytvorenej politickej strany.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Som v časovej tiesni, chcem už pripravenú, riadne založenú a registrovanú, hotovú s.r.o.

  Chcem ready-made firmu
 
 
 

 

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón:
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia