Založenie nadácie

(nadpis sa zmeni automaticky)
 

Chcem založiť nadáciu

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra. Zákon č. 34/2002 Z.z o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.

Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie.

 

 

 

Založenie nadácie zahŕňa:

  • zabezpečenie vypracovania nadačnej listiny advokátom,
  • písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu,
  • vypracovanie administratívnej dokumentácie,
  • zabezpečenie zápisu do registra nadácií.
 

Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi, pričom pravosť ich podpisov musí byť úradne osvedčená. Po zápise nadácie do registra nie je možné meniť, vymazať alebo doplniť zakladateľa. Poplatok za návrh na registráciu nadácie je 66,- €.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykoná zápis nadácie do registra nadácií do 30 dní od začatia konania a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyznačí deň zápisu nadácie do registra nadácií (v prípade, ak nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra nadácií).

 

 

Čo treba vedieť pred založením nadácie

  • Nadáciu môže založiť fyzická alebo právnická osoba.
  • Názov musí obsahovať označenie „nadácia”.
  • Najnižšie nadačné imanie predstavuje 6638 €.

 

 

 

 
 
 
 

Zriaďte si sídlo svojej nadácie v našej virtuálnej kancelárii 

  Chcem virtuálne sídlo
 
 
 

 

 

 

 

Výhody

 

 

 

Servisné služby na celý rok!

K vybranej službe od WFG firemný servis ponúkame balík servisných služieb na obdobie 12 mesiacov za bezkonkurenčnú cenu.

 

 

 

Šetríme váš čas, pretože všetko vybavujeme my.

Všetky potrebné úrady a doklady vybavíme za vás, takže sa môžete v pokoji venovať svojmu podnikaniu.

 

 

 

Istota správnosti všetkých úkonov.

V rámci služby pre vás zabezpečíme vypracovanie nadačnej listiny advokátom.

 

 

 

 

Finančná istota a šetrenie financií zároveň.

Klienti majú finančnú istotu – ceny za založenie nadácie sú dohodnuté dopredu.

 

 

 

Zaplatíte menej, než pri individuálnom zakladaní nadácie.

Prax v tejto oblasti, dobré vzťahy a naše postavenie vám zaručia, že konečná suma všetkých výdavkov spojená so založením nadácie bude nižšia, než keby ste nadáciu zakladali vy sami.

 

 

 

Všetko ide rýchlo a spoľahlivo.

Poskytujeme istotu rýchleho spracovania a vybavenia.

 

 

 

 

Služby v rámci
celej SR.

Či ste podnikateľ z východu alebo zo západu Slovenska, vieme sa s vami skontaktovať a poskytnúť vám komfortné služby kdekoľvek a kedykoľvek.

 

 

Ďalšie výhodné služby pre
našich klientov.

Vieme vám sprostredkovať spoľahlivú účtovnú spoločnosť a pri využití ďalších našich služieb poskytujeme klientom zľavy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Založíme vašu nadáciu a získate k tomu aj ďalšie bonusy

 

Bezplatné podnikateľské poradenstvo
počas celého procesu založenia nadácie.

Spracovanie všetkých podkladov potrebných pre založenie nadácie

Úhrada správneho poplatku.

Vystavenie faktúry,
ktorú môžete zahrnúť do nákladov práve vytvorenej nadácie.

 

Bezplatné poradenstvo pri výbere
inej formy podnikateľského oprávnenia.

Podanie návrhu
na zápis nadácie do registra nadácií.

Osobné prevzatie potvrdenia
o vykonaní zápisu nadácie do registra nadácií.

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Som v časovej tiesni, chcem už pripravenú, riadne založenú a registrovanú, hotovú s. r. o.

  Chcem ready-made firmu
 
 
 

[legal disclaimer]

Poskytovateľ služby neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, v súvislosti s poskytovaním podnikateľského poradenstva. Poskytovateľ služieb poskytuje služby v rozsahu voľných živností. Táto webstránka sa nezaoberá poskytovaním právnych rád, ani právnych služieb a teda nemôžu byť za také považované.

Klientom, ktorí majú záujem o právne služby, vieme zabezpečiť poskytnutie právnej služby od advokáta. Formuláre, ktoré poskytovateľ služby používa, sú verejne dostupné na stránke ministerstva spravodlivosti SR. Poskytovateľ služby nie je oprávnený zastupovať klientov v súdnom konaní, ale len vyplní elektronický formulár, ktorý následne odošle kvalifikovane elektronicky podpísaný na príslušný obchodný register.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia