Rozšírenie živnosti online

Potrebujete rozšíriť predmety podnikania? V nasledovnom článku Vám vysvetlíme, akým postupom to vybavíte.

 

Živnostníci aj spoločnosti si môžu rozšíriť predmety podnikania kedykoľvek počas svojej existencie. Rozšírenie predmetu podnikania v obchodnej spoločnosti je dvojfázový proces. Spoločnosť môže podnikať s novými predmetmi činnosti až potom, čo získa oprávnenie od príslušného živnostenského, prípadne iného úradu (špeciálne činnosti).

V prvom kroku teda potrebujete získať oprávnenie na podnikanie s novým predmetom podnikania od príslušného úradu. Toto oprávnenie vydáva v drvivej väčšine prípadov živnostenský úrad, formou vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení, avšak v niektorých prípadoch je potrebná špeciálna licencia, ktorú vydá iný príslušný úrad (napríklad dopravný úrad, NBS, licencia na prevádzkovanie ambulancie, na taxislužbu a pod.)

V druhom kroku si zapíšete nové predmety podnikania do obchodného registra.

S novými predmetmi podnikania môžete podnikať odo dňa, ktorý je uvedený v osvedčení o živnostenskom oprávnení (prípadne v inom oprávnení). Zápis v obchodnom registri má zvyčajne len deklaratórny charakter (formálny).

Postup pre s.r.o.

1. Príprava dokumentov

Spoločnosť musí najskôr rozhodnúť o rozšírení predmetov podnikania, s čím súvisí buď vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia spoločnosti alebo rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti.

2. Žiadosť o vydanie oprávnenia

Žiadosť o rozšírenie predmetu podnikania spoločnosť doručí na živnostenský úrad spolu s potrebnými dokumentmi.

3. Zápis do ORSR

Po vydaní oprávnenia na nové predmety podnikania podá spoločnosť návrh na ich zápis do obchodného registra s potrebnými prílohami.

Postup pre živnostníka

Pridanie či už jedného alebo viacerých nových predmetov podnikania, sa posudzuje ako nové ohlásenie živnosti, na základe ktorého živnostník získa ďalšie osvedčenie o živnostenskom oprávnení („živnostenský list“). Podľa živnostenského zákona je preto potrebné absolvovať rovnaký proces, ako pri založení živnosti. Podnikateľovi sa zmení len predmet podnikania – pridanie živnosti.

1. Výber a ohlásenie nových predmetov podnikania na živnostenskom úrade

Rozšírenie živnosti už podnikateľ nemusí oznamovať na daňovom úrade a zdravotnej poisťovni. Podnikateľ môže začať s podnikaním ihneď, ak bol ohlásiť predmety podnikania osobne, alebo hneď nasledovný deň potom, čo ohlásil nové predmety podnikania online.

 

Ak na behanie po úradoch nemáte čas, alebo si ho viete predstaviť využiť aj efektívnejšie, ako trávením na úrade, zverte zápis nových predmetov podnikania na odborníkov. Okrem toho, že ušetríte financie (v cene alektronického podania máte neobmedzený počet voľných živností a za viazané a remeselné živnosti platíte o ½ menej, ako  pri osobnom podaní na úrade), všetko vybavíte z pohodlia domova a za niekoľko minút. Živnostenský list Vám zašleme poštou na vami uvedenú adresu.

Autor článku: JUDr. Mária Magátová - právne oddelenie

 

[legal disclaimer]

Poskytovateľ služby neposkytuje právne služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a nenesie zodpovednosť za prípadnú nesprávnosť alebo neúplnosť poskytnutých informácií, v súvislosti s poskytovaním podnikateľského poradenstva. Poskytovateľ služieb poskytuje služby v rozsahu voľných živností. Táto webstránka sa nezaoberá poskytovaním právnych rád, ani právnych služieb a teda nemôžu byť za také považované.

Pokiaľ v rámci našej činnosti klienti vyžadujú poskytnutie právnych služieb, odporúčame im za účelom ich poskytnutia kontaktovať osoby, ktoré sú oprávnené tieto služby poskytovať (notári, advokáti). Všetky použité formuláre sú voľne dostupnými formulármi, v ktorých administratívne doplníme údaje klientov. Poskytovateľ služby nezastupuje klientov v súdnom konaní ale len v registračnom konaní pred ORSR.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia