Zmeny v likvidácií spoločnosti od 1.10.2020

Klasická likvidácia spoločnosti je od 1.10.2020 drahšia, náročnejšia a časovo zdĺhavejšia

 

Spoločnosti, ktoré sa rozhodnú rušiť spoločnosť formou likvidácie budú musieť zaplatiť okrem preddavku za likvidáciu vo výške 1500 Eur aj odmenu za ďalšie úkony likvidátora a vypracovanie dokumentácie.

 

V prípade, že ste nestihli vstúpiť do likvidácie do 30.9.2020, čakajú vás nasledovné zmeny v procese:

1. Vstup do likvidácie

Od 1.10.2020 spoločnosť vstupuje do likvidácie až v momente zápisu likvidátora do obchodného registra.

2. Vymenovanie likvidátora

Podľa novely môže byť likvidátor vymenovaný aj neskôr, ako podľa súčasnej právnej úpravy (kde musí byť menovaný pri rozhodnutí spoločníkov o zrušení spoločnosti), avšak najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti.

V prípade, že Valné zhromaždenie nevymenuje likvidátora v uvedenej lehote, súd ustanoví likvidátora náhodným výberom zo zoznamu správcov konkurznej podstaty. Súd ustanoví likvidátora len ak bude zložený preddavok na likvidáciu.

3. Preddavok na likvidáciu

Ďalšou z nových povinností ktoré sú v platnosti od 1.10.2020 je, že spoločnosť musí zložiť preddavok na likvidáciu do úschovy notára. Tento preddavok musí byť zložený ešte pred zápisom likvidátora do obchodného registra. Preddavok bude slúžiť výlučne na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora. V návrhu vyhlášky je suma určená na 1.500€.

4. Súdny poplatok

Od 1.10.2020 sa zvýšila výška súdneho poplatku za zápis likvidátora zo súčasných 66 eur na nových 99,50 eur.

5. Oznámenie v obchodnom vestníku o vstupe spoločnosti do likvidácie a výzva na prihlásenie pohľadávok

Likvidátor mal aj doteraz povinnosť zverejniť toto oznámenie spolu s výzvou pre prípadných veriteľov, avšak po novom bude môcť súd nariadiť zopakovanie tejto výzvy.

6. Zoznam pohľadávok a zoznam majetku

Medzi nové povinnosti likvidátora patrí vyhotovenie základného zoznamu prihlásených pohľadávok a zoznamu majetku spoločnosti. Tieto zoznamy je likvidátor povinný uložiť do zbierky listín do 30 dní.

7. Uvedenie minimálnej dĺžky trvania likvidácie spoločnosti

Od 1.10.2020 je možné likvidáciu ukončiť najskôr 6 mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie. Doteraz bola lehota limitovaná len plynutím 3 mesačnej lehoty na prihlásenie pohľadávok veriteľov od zverejnenia výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku a nebola ohraničená minimálnym ani maximálnym trvaním.

8. Ukončenie likvidácie

Okrem doterajšej povinnosti zostavenia účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku pribudla povinnosť zverejnenia oznámenia o zostavení týchto listín.

 

Naša ponuka

Aj napriek sťaženiu a zdraženiu procesu likvidácie naša spoločnosť ponúka spôsob zrušenia spoločnosti, ktorého sa novela zákona netýka. Spoločnosť sa dá stále zrušiť jednoducho. Kontaktujte nás a radi vás informujeme o spôsobe zrušenia spoločnosti formou ex offo.

Potrebujete poradiť? Radi vám pomôžeme.
Nenašli ste odpoveď na vaše otázky? Potrebujete odbornú radu alebo pomoc s riešením vášho problému? Neváhajte nás kontaktovať, ponúkame vám bezplatné konzultácie a poradenstvo!
Názov firmy:
Meno a priezvisko:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia